loading...

Modern Homeopati - Homotoxikologi

Modern homeopati kallas också Homotoxikologi och utvecklades av Dr. H. H. Reckeweg under 1950-talet. Den bygger på att:

  • Exogena gifter kommer utifrån systemet (föroreningar, droger, tillsatser i livsmedel)
  • Endogena gifter kommer inifrån systemet, vanligen som biprodukter till metaboliska processer såsom cellens ämnesomsättning


Enligt en teori framlagd av Dr. Reckeweg, år 1955, är kroppen normalt i "balans" (homeostas), men ibland uppstår en obalans som ger sig uttryck i form av sjukdom. Detta tillstånd kallade han homotoxikos (homotoxicosis), och han menade att det orsakades av toxiner, en sorts gifter som följaktligen fick namnet homotoxiner.

Mindre energi

När kroppen innehåller för mycket av dessa försöker den kompensera för skador som gifterna orsakat. Det resulterar i att kroppens vitala energi minskar på grund av ansträngningen för kroppens försvarsmekanism att eliminera gifterna.

Homotoxikologi är baserad på samma principer som homeopati, men homotoxikologi överbrygger gapet mellan traditionell medicin genom att den baserar sina diagnoser både på moderna patologiska och kliniska tecken men också på mentala och emotionella tillstånd, som inom klassisk homeopati.

Behandling / Avgiftning

Effekterna av toxiska ämnen (homotoxiner) kan spåras ända ner på molekylär nivå. Diagnosen är dessvärre relativt svår att ställa, eftersom symptomen är mycket ospecifika och kan yttra sig exempelvis som trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, hyperaktivitet, allergier eller infektioner.

Homotoxikologi vilar på tre hörnstenar under behandlingen:

  • Att undvika vidare intag av toxiner
  • Att förbättra cell- och organfunktionerna
  • Att optimera avgiftnings- och utsöndringsfunktionerna

Kontakt

Adress & Telefon:

Vällebergsvägen 8
459 30 LJUNGSKILE
Tel. 0522-351 00

E-post:

mona@homeopatikliniken.com